Làm sao để tắt eTop POS trên Facebook?

Đôi khi POS tự hiện ở mọi lúc mọi nơi trên facebook, chúng ta thường thắc mắc làm sao để tắt nó đi. Bạn chỉ cần làm theo thao tác đơn giản sau đây:

Nhấn vào biểu tượng trên góc phải màn hình.

 Sau đó nhấn vào "Tắt Etop POS"

TAG: #tắt eTop POS trên Fa #tắt eTop POS
Bài viết liên quan