loader

Lịch sử import dùng để quản lý tất cả các nghiệp vụ import từ tất cả các module trên hệ thống.

Để xem lịch sử import, doanh nghiệp truy cập vào Import / Lịch sử import, hoặc truy cập tại đây.

Giao diện làm việc của quản lý lịch sử import như sau:

1. Bộ lọc 

Bộ lọc trong lịch sử import cho phép doanh nghiệp lọc theo các tiêu chí sau:

 • ID : Lọc theo ID của từng nghiệp vụ import (mỗi ID có 01 ID nhất định)
 • Tên file : Lọc theo tên file import lên hệ thống (lọc theo từ khóa trên file import).
 • Dữ liệu form: Lọc theo dữ liệu form của file import.
 • Doanh nghiệp : Được mặc định là tên của doanh nghiệp
 • Kiểu : Lọc theo kiểu import (sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, xuất nhập kho,…)
 • Người tạo : Lọc theo người tạo, người import file lên hệ thống.
 • Từ ngày – đến ngày : Lọc theo khoảng thời gian import lên hệ thống.

2. Thông tin trong Lịch sử import 

 • ID: Hiển thị ID của từng file import lên hệ thống.
 • Tên file: Tên file import lên hệ thống
 • Doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp.
 • Loại: Hiển thị loại, kiểu import lên hệ thống (Danh sách khách hàng, Danh sách sản phẩm, Danh mục sản phẩm, …)
 • Dữ liệu form: Hiển thị tên doanh nghiệp, mã gian hàng,…
 • Số rows: Hiển thị số bản ghi (số dòng) trong mỗi form import
 • Mô tả: Hiển thị những ghi chú, mô tả thêm khi import file lên hệ thống.
 • Show log: Hiển thị log import
 • Người tạo: Hiển thị tên người tạo/ import file lên hệ thống và thời gian import file lên hệ thống.

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Phân quyền cho nhân viên sử dụng hệ thống

Cài đặt Phân quyền nhân viên cho phép bạn thêm mới, sửa, xóa tài khoản của nhân viên, phân các quyền cho nhân viên sao cho phù hợp với công việc của từng người, từng bộ phận. Cài đặt phân quyền nhân viên gồm 4 tab 1. Thêm mới / sửa / xóa tài khoản nhân viên Thêm mới […]

[Nhanh.vn] Xem danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, lịch sử sửa xóa

I. Danh sách sản phẩm https://nhanh.vn/product/item/index Giúp bạn xem, lọc tìm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái, in mã vạch, xuất Excel danh sách sản phẩm II. Chi tiết sản phẩm Bạn click vào ID / mã / tên sản phẩm để vào trang chi tiết sản phẩm. Tại đây, doanh nghiệp có thể: Xem thời gian tạo […]

[Nhanh.vn] Thêm hóa đơn bán lẻ

Thêm hóa đơn bán lẻ dùng để tạo hóa đơn bán hàng (bán lẻ) cho khách đến mua tại cửa hàng. Khi khách đến mua hàng, nhân viên thu ngân truy cập vào Tạo hóa đơn bán lẻ để Tạo và In hóa đơn cho khách Để thêm hóa đơn bán lẻ, bạn truy cập tại lần […]

Bài viết liên quan

Glint Review

Glint is a platform where singles get together to tackle video games and establish talk along the way. Do you need a hook with enjoyable? Is your luck! This is basically the great spot for folks seeking have a mixture of enjoyment and hookup. To fulfill this sight, the Android os version was not too […]

Can a Scammer Adore Their Sufferer? (2020)

Oftentimes there are posts discussed fraudsters whom fool women into entrusting these with a myriad of cash and providing them with presents, “Romance Scammers,” they’ve been labeled as. Could a romance scammer actually fall in love with their own sufferer, nonetheless? This short article explore that concept, but initially, it should be broken-down how there […]

Terrible Biografías de Tinder Que hacen Damas Deslizar hacia la izquierda

Obtuvimos un profesional Para ayudar traer su perfil de Tinder A Notch Hola, soy Lauren Duca, una autora y ser humano niña ubicada en nyc, quién encontrado su pronto-futuro cónyuge ​​en OkCupid. Lo entiendo, correcto? Contemporáneo ¡amor! De todos modos, después de personal citas en línea éxito y tiempo invertido como cultura autor dominar la […]