Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên trong hệ thống Haravan, bạn có thể có thể tùy chọn những thao tác mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng Phân quyền nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ được phân vào các nhóm tài khoản tương ứng và nhiều chi nhánh.

Để bắt đầu sử dụng tính năng Phân quyền nhân viên bạn cần tạo tài khoản cho nhân viên và các nhóm tài khoản tương ứng với công việc phân cho nhân viên.

  • Cách tạo tài khoản cho nhân viên tại Đây
  • Cách tạo nhóm tài khoản tại Đây.

Haravan đã tạo sẵn mặc định 3 nhóm tài khoản: Nhân viên cửa hàng, Cửa hàng trưởng, Quản trị viên. Giúp bạn nhanh chóng phân quyền cho nhân viên.

Phân quyền cho nhân viên

Bước 1:

Bạn phải đăng nhập vào Haravanchọn Cấu hình.

blank

 

Bước 2:

Ở phần các tính năng cấu hình, chọn Tài khoản.

blank

 

Bước 3:

Phần danh sách tài khoản, bấm vào tên tài khoản bạn cần phân quyền.

blank

 

Bước 4:

Ở phần Nhóm tài khoản, bấm vào ô tìm kiếm và chọn Nhóm tài khoản bạn cần thêm nhân viên vào -> Bấm Lưu.

Ghi chú: 

  • Một tài khoản có thể được phân vào nhiều nhóm.

blank