loader

Ở tính năng Quản lý nhân viên, nhân viên thu mua sẽ được phân quyền với chức vụ và quyền hạn đặc trưng của nghiệp vụ nhập hàng.

Đối với phần mềm quản lý bán hàng tại eTop, sẽ có chức năng nhân viên thu mua nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản về nhập hàng, theo dõi đơn đặt hàng, xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng, chi phí. Đánh giá, cập nhật, duy trì các đơn đặt hàng cho đến lúc kết thúc, được thể hiện cụ thể như sau:

Chi tiết quyền hạn và thao tác được thực hiện:

 Menu
Thao tác được cấp quyền
Tổng quan Xem tổng quan số liệu cửa hàng
Sản phẩm Tạo sản phẩm mới
Cập nhật thông tin sản phẩm hiện có
Xóa sản phẩm không còn cung cấp
Quản lý tồn kho Xem lịch sử tồn kho
Đơn  nhập hàng

Được thực hiện thao tác ở tab Đơn nhập hàng:

Tạo đơn nhập hàng mới
• Chỉnh sửa/cập nhật đơn nhập hàng
• Hủy các đơn nhập hàng không cần thiết
• Xem chi tiết đơn nhập hàng

Đối tác

Được thực hiện thao tác ở tab Nhà cung cấp

• Tạo thông tin nhà cung cấp mới
• Chỉnh sửa/cập nhật thông tin nhà cung cấp hiện có
• Xóa nhà cung cấp không còn hợp tác
• Xem chi tiết thông tin nhà cung cấp

Phiếu thu/chi

Được thực hiện ở “Phiếu thu chi” và “Đơn nhập hàng”

• Xem danh sách tài khoản thanh toán

Được thực hiện thao ở tab Đơn hàng và Đơn nhập hàng:

• Tạo phiếu chi
• Xem phiếu chi

Thiết lập Xem thông tin shop

Như vậy eTop đã tóm tắt xong phân quyền nhân viên thu mua sẽ gồm những quyền hạn gì. Từ giờ, bạn có thể dễ dàng phân quyền và quản lý nhân viên của bạn trên từng chức vụ, từng quyền hạn phù hợp tại eTop POS, tối ưu việc quản lý nhân viên.

Tham khảo thêm các chức vụ khác có thể được phân quyền ở eTop:

ETOP là phần mềm quản lý bán hàng, sử dụng – KHÔNG GIỚI HẠN. Đầy đủ các tính năng quản lý: quản lý đơn hàng, đơn giao hàng, sản phẩm, nhân viên, thu chi, tồn kho, doanh thu,..với giao diện đơn giản và dễ sử dụng nhất. ETOP cam kết 100% miễn phí dịch vụ với một kho tính năng không giới hạn!

⇒ Đăng ký miễn phí ngay: https://pos.etop.vn/register

**Mọi thắc mắc xin liên hệ ngay tới hotline: 0901379197 – 0975066378 hoặc gửi về email: hotro@etop.vn để được tư vấn và giải đáp.

Bài viết tương tự

Hướng dẫn tiếp nhận lời mời quản trị cửa hàng qua email

Ở bài viết này, eTop sẽ hướng dẫn nhân viên tiếp nhận lời mời tham gia quản trị cửa hàng tại ứng dụng eTop thông qua email. Những điều bạn cần lưu ý trước khi thực hiện các thao tác: Đã cài đặt ứng dụng eTop trên điện thoại. Bạn có thể tham khảo cách […]

Hướng dẫn tiếp nhận lời mời quản lý cửa hàng qua điện thoại

Ở bài viết này, eTop sẽ hướng dẫn người nhận (nhân viên) tiếp nhận lời mời quản lý cửa hàng qua điện thoại. Nhân viên có thể nhận lời mời thông qua 2 phương thức: Email và số điện thoại. Những điều bạn cần lưu ý trước khi thực hiện các thao tác: Đã cài […]

Hướng dẫn phân quyền quản lý cửa hàng cho nhân viên

Với các cửa hàng lớn cần công sức của nhiều nhân viên, các nhân viên ấy cũng cần tham gia vào hệ thống quản trị cửa hàng trên phần mềm eTop. Mỗi nhân viên có thể có một hoặc nhiều chức vụ khác nhau. Chủ shop có thể dễ dàng phân quyền quản lý cửa […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]