Phí chuyển tiền

Phí chuyển tiền của TOPSHIP được tính dựa trên biểu phí dịch vụ của ngân hàng điện tử Vietcombank.

Tham khảo chi tiết hơn biểu phí dịch vụ của ngân hàng Vietcombank, bạn có thể tham khảo tại link sau: https://www.vietcombank.com.vn/Corp/Documents/Ngan%20hang%20dien%20tu3.pdf 


Để tìm hiểu dễ dàng hơn, bạn tham khảo bài viết này nhé!

Lưu ý:

  • Các mức phí quy định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Phí được tính bằng VND.
  • Biểu phí này là biểu phí dịch vụ của ngân hàng Vietcombank, nếu biểu phí này có thay đổi thì sẽ được cập nhật trên trang web của TOPSHIP.

STT

DỊCH VỤ THANH TOÁN THEO BẢNG KÊ

MỨC PHÍ CHƯA VAT

1

Shop có TK tại VCB

  3.300VND/TK/lần

2

Shop không có TK tại VCB

 5.500VND/TK/lần

 

 

Bài viết tương tự