Phí giao hàng thanh toán khi nào?

ETOP cấn trừ phí giao hàng trên tổng COD sau mỗi phiên thanh toán (Phiên thanh toán vào thứ 2, thứ 4, và thứ 6 hàng tuần) chứ không phải trên 1 đơn. Số tiền đối soát sẽ được chuyển qua số Tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp lúc tạo Shop trên eTop.vn

Nên các bạn chỉ việc tạo đơn hàng, sau đó quy trình là vầy:
1/ Shipper đến lấy hàng
2/ Giao hàng. 
3/ Thu COD. 
4/ Sau đó tính tổng tiền COD, tổng tiền vận chuyển. Cấn trừ, để ra số tiền eTop sẽ thanh toán cho Shop.
5/ eTop thanh toán số tiền đã cấn trừ (4).
Done.

Ưu điểm:

+ KHÔNG CẦN KÝ QUỸ.
+ KHÔNG thanh toán phí giao hàng trước.
+ Không cần thủ tục phức tạp, cứ tạo tài khoản rồi dùng thôi.

TAG: #Phí giao hàng #Phí giao hàng thanh #thanh toán
Bài viết liên quan