loader

Khi một Khách mua hàng mới đặt hàng ở cửa hàng, tên và thông tin của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, Nhà bán hàng cũng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa một cách thủ công. Nếu Nhà bán hàng muốn gửi giảm giá hoặc email đến một nhóm khách hàng cụ thể, thì có thể tạo một nhóm khách hàng.

Lưu ýTheo mặc định, danh sách khách hàng được sắp xếp từ mới đến cũ, với các khách hàng mới nhất ở đầu trang. Nhà bán hàng có thể sắp xếp danh sách khách hàng theo tên khách hàng, theo địa điểm, theo số lượng đơn đặt hàng, hoặc Tổng tiền chỉ bằng cách nhấn đúp vào từng tiêu đề.  

Ví dụ, nếu Nhà bán hàng muốn xem mà khách hàng đã dành nhiều tiền nhất, nhấp vào “Tổng tiền” hai lần.

Nhà bán nên biết:

Thêm khách hàng

1. Trong Trang quản trị, ấn Khách hàng.

2. Ở giao diện Khách hàng, ấn Tạo khách hàng.blank

3. Điền các Thông tin chung cơ bản của Khách mua hàng. Chọn Nhận email quảng cáo nếu họ đồng ý nhận tin quảng cáo hoặc tin mới.

blank

Lưu ý:
Mỗi một địa chỉ email liên kết với một tài khoản khách hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với một tài khoản bằng cách chỉnh sửa khách hàng.

4. Ấn Cập nhật để tạo khách hàng.

Chỉnh sửa khách hàng

Nếu một khách hàng đã tồn tại ở Haravan, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh thông tin của họ ở trang Khách mua hàng. Để chỉnh sửa tên hoặc email của Khách mua hàng:

1. Trong Trang quản trị, vào phần Khách hàng.

2. Nhấn vào tên khách muốn thay đổi.

3. Ở trang chi tiết khách hàng, nhấn Chỉnh sửa thông tin.
blank

4. Lúc này Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa thông tin.

 • Thông tin chung: một số thông tin cơ bản của khách hàng bao gồm họ tên, email, ngày sinh, giới tính…
 • Địa chỉ: thông tin địa chỉ của Khách mua hàng gồm địa chỉ, số điện thoại, quận, phường…
 • Ghi chú: những ghi chú về khách hàng
 • Tag: các nhãn để phân loại khách hàng.

5. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.

Lưu ý: Thông tin số điện thoại được lưu dưới định dạng <84><số điện thoại>.

blank

Chỉnh sửa hàng loạt khách hàng

Từ Trang quản trị, Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để xóa khách hàng, thêm Tag cho khách hàng và xóa các Tag cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Nhà bán hàng chỉ có thể xóa khách hàng nếu họ không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn.

Để chỉnh sửa hàng loạt Khách mua hàng:

1. Từ Trang quản trị, ấn chọn Khách hàng.

2. Chọn các khách hàng muốn chỉnh sửa.

3. Nhấp vào Chọn hành động:
blank4. Nhấp vào hành động muốn chọn.

 • Gửi thư mời các khách hàng đã chọn.
 • Xóa các khách hàng đã chọn.
 • Thêm nhãn.
 • Bỏ nhãn.

5. Tùy thuộc vào những gì đã chọn, có thể cần phải xác nhận sự lựa chọn.

Thêm nhãn cho khách hàng

Nhà bán hàng có thể thêm nhãn khách hàng tương tự như thêm tag cho sản phẩm.

Nhãn giúp Nhà bán hàng phân nhóm và tổ chức danh sách khách hàng tốt hơn cũng như ghi nhớ chi tiết hơn về khách hàng và dễ dàng xác định họ là ai.

1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang Khách hàng

2. Click vào hộp kiểm bên cạnh tên của khách hàng mà bạn muốn gắn thẻ.
png;base64ebfa1a3f96794c053. Ở menu thao tác xuất hiện góc trái trên cùng danh sách, chọn “Thêm nhãn” hoặc “Xóa nhãn.”
png;base643289518c2614e99b

4. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, Nhà bán hàng thêm nhãn cho khách hàng. Nhập tag mới vào hộp văn bản có sẵn, các tag cách nhau bằng dấu phẩy (,). Nếu Nhà bán hàng đã sử dụng thẻ đã có, Nhà bán hàng có thể chọn bất kỳ các thẻ sử dụng trước đó bằng cách nhấp vào hộp màu xanh nhạt.

png;base64a496f645a23e7e245. Nhấn vào Áp dụng thay đổi.

Xóa khách hàng

Nhà bán hàng có thể xóa hồ sơ Khách mua hàng từ Trang quản trị nếu khách không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng. Khách mua hàng có lịch sử đơn đặt hàng không thể bị xóa khỏi hồ sơ của cửa hàng. Nếu Khách mua hàng đã bị xóa mua hàng của cửa hàng, một dữ liệu mới Khách mu hàng sẽ được tạo.

Để xóa thông tin một khách hàng:

1. Từ Trang quản trị, ấn chọn Khách hàng.

2. Trong trang khách hàng, chọn khách muốn xóa bằng cách ấn vào ô checkbox trước tên mỗi khách.
blank

3. Nhấn Chọn hành động.

4. Chọn Xóa các khách đã chọn.
blank5. Nhấn tiếp Xóa khách hàng để xác nhận lại.

blank

Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm trong trang Khách hàng cho phép tìm kiếm Khách mua hàng cụ thể. Nhà bán hàng có thể tìm kiếm theo thông tin tên, email hoặc số điện thoại của khách hàng:

blank

Nhập từ tìm kiếm vào hộp được đánh dấu bằng kính lúp và danh sách Danh sách của Khách mua hàng phù hợp với cụm từ đó sẽ hiện ra.

png;base64f0743639c3adb702

Lọc danh sách khách hàng

Mặc dù tìm kiếm hữu ích khi tìm một Khách mua hàng, nhưng việc lọc cho phép Nhà bán hàng xem tất cả khách hàng phù hợp với một hoặc nhiều điều kiện. Từ trang quản trị, có thể lọc Khách mua hàng theo:

 • Số tiền đã mua
 • Số đơn hàng
 • Thời điểm đặt hàng
 • Nhận email quảng cáo
 • Có đơn hàng chưa hoàn tất
 • Tình trạng tài khoản
 • Được tag với
 • Địa chỉ
 • Nhóm khách hàng
 • Tháng sinh

Để lọc danh sách Khách mua hàng:

1. Từ Trang quản trị, ấn chọn Khách hàng.

2. Nhấn Điều kiện lọc.
blank

3. Ở cửa sổ sổ xuống, chọn bộ lọc và điều kiện mong muốn, cũng như giá trị.

4. Nhấn Thêm điều kiện lọc.
blank

Nhà bán hàng có thể lặp lại các bước này để thêm nhiều bộ lọc.

png;base6448b7d1adeffc2c68

Danh sách Khách mua hàng cho thấy những khách phù hợp với bộ lọc. Có thể nhấp < và > để di chuyển giữa các trang nếu có nhiều trang kết quả.

Nhãn màu xanh bên dưới ô tìm kiếm tóm tắt tất cả các bộ lọc mà đã đặt trên danh sách khách hàng. Nhấp vào x để xóa bộ lọc đó:

blank

Tạo nhóm khách hàng

Sau khi tìm kiếm hoặc dùng bộ lọc, Nhà bán hàng có thể lưu danh sách kết quả trong Trang quản trị để tạo nhóm Khách mua hàng mới. Các tìm kiếm đã lưu sẽ hiển thị ở trang Khách hàng dưới dạng các tab.

Các nhóm có thể kết hợp với Mã khuyến mãi để áp dụng khuyến mãi cho một nhóm Khách mua hàng cụ thể.

Để tạo nhóm Khách mua hàng:

1. Thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc mong muốn.

2. Ấn vào Lưu bộ lọc sau khi đã tìm thấy danh sách Khách mua hàng mong muốn.
blank

3. Trong cửa sổ Lưu bộ lọc, nhập tên cho nhóm Khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể chọn để lưu tìm kiếm như là một nhóm mới, hoặc ghi đè lên một nhóm hiện có.

4. Ấn Lưu để lưu tìm kiếm và tạo nhóm khách hàng:blank

Lưu ý: Các nhóm khách hàng cập nhật tự động, do đó, khách hàng sẽ được thêm và xóa khỏi các nhóm tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm hoặc bộ lọc được sử dụng để tạo nhóm khách hàng.

Thu nhập email để gửi email marketing

Haravan hỗ trợ xuất danh sách khách hàng từ trang quản trị ra định dạng file excel .xls hoặc file .csv để lấy dữ liệu email cho việc gửi email marketing.

Đầu tiên, bạn vào Trang quản trị ➨ Khách hàng. Trong điều kiện lọc, chọn điều kiện Nhận email quảng cáo, Có. ➨ Thêm điều kiện lọc. Sau đó, chọn xuất dữ liệu để có được danh sách khách hàng đăng ký nhận mail.

Để thực hiện gửi mail, bạn phải sử dụng các công cụ hay ứng dụng chuyên dụng để gửi mail hàng loạt.

Trên thị trường hiện có nhiều công cụ có thể đáp ứng nhu cầu này của bạn.

Tại Haravan, bạn có thể tham khảo việc sử dụng ứng dụng MailChimp với chi phí 30.000đ/tháng. 

Bài viết tương tự

Hướng dẫn kiểm tra số dư trên ứng dụng eTop

Tại hệ thống phần mềm quản lý bán hàng eTop, mọi thống kê số liệu được hiển thị một cách chi tiết. Bên cạnh đó, chủ shop cũng có thể kiểm tra nhanh số dư đối với các đơn giao hàng đã, đang và sắp được giao trên ứng dụng eTop với các thao tác […]

Hướng dẫn kết nối vận chuyển cùng Ahamove

Kết nối vận chuyển không chỉ áp dụng với các đơn vị giao hàng thông thường mà còn với dịch vụ giao hàng tức thì của Ahamove. Bạn thực hiện thao tác tương tự như kết nối vận chuyển cùng GHTK, GHN… theo các bước sau. Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản eTop/ETOP tại […]

Hướng dẫn quản lý giao hàng

Quản lý giao hàng tại eTop.vn – Thiết lập các thông tin cơ bản để thực hiện đơn giao hàng, cũng như nắm các thông tin để quản lý trạng thái giao hàng, chuyển tiền thu hộ,.. Để quản lý giao hàng, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau: Bước 1: Đăng […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]