Tạo sản phẩm nhanh tại eTop

Tạo sản phẩm trên eTop không thể làm khó khách hàng sử dụng vì quá đơn giản. Bài viết hướng dẫn chi tiết và đơn giản nhất cách tạo sản phẩm nhanh để tạo đơn hàng.

Bước 1: Tùy chọn "Cửa hàng của tôi" trên thanh menu dọc

Hình 1: Giao diện khi truy cập Cửa hàng của tôi tại eTop

Quan sát thấy, tại giao diện này có thể hiện:

(1) Thêm sản phẩm: Với ô này, Shop chỉ cần nhập Tên sản phẩm, giá sản phẩm, hình sản phẩm (tùy ý). Sau đó nhấn Thêm, sản phẩm mới tạo sẽ được cập nhật.

Hình 2: Giao diện khi tạo xong 1 sản phẩm

(2) Import - Thêm sản phẩm - Thêm sản phẩm nhanh: Tại đây chúng ta chú ý ô Thêm sản phẩm nhanh, khi nhấn vào ô này giao diện sẽ hiển thị để chúng ta tạo sản phẩm nhanh như sau:

Hình 2: Giao diện khi truy tùy chọn Thêm sản phẩm nhanh

Khi nhấn vào đây Shop sẽ thấy tương tự như đã hướng dẫn tạo sản phẩm tại cách 1. Nhấn Enter để thêm dòng mới hoặc nhấn Thêm sản phẩm để tạo tiếp sản phẩm tiếp theo.

TAG: #Tạo sản phẩm nhanh tại eTop #cách tạo sản phẩm #tạo sản phẩm nhanh #tạo sp nhanh #tạo nhanh sp tại etop #etop tạo sp
Bài viết liên quan