loader

Với bất kỳ mặt hàng nào thì lượng hàng hóa được lưu trong kho luôn được quan tâm kỹ lưỡng. Những giao dịch ảnh hưởng đến số lượng tồn kho của hàng hóa đều phải được ghi lại để có thể kiểm kê khi cần thiết. Vậy, thẻ kho của một mặt hàng có thể được hiểu là một chứng từ lưu trữ cái giao dịch ảnh hưởng đến lượng tồn kho của mặt hàng đó. Trong thẻ kho, những thông tin sau đây sẽ được hiển thị:

– Các phương thức giao dịch như bán hàng, chuyển hàng, nhập hàng, kiểm hàng để cân bằng kho.
– Mã số chứng tử để có thể kiểm chứng được giao dịch.
– Thời gian giao dịch được thực hiện.
– Giá vốn của hàng hóa.
– Số lượng hàng hóa trong giao dịch đó (số lượng nhập, xuất hay bán ra…)
– Tồn cuối của hàng hóa đó sau khi kết thúc giao dịch.

**Sưu tầm từ Internet

Bài viết tương tự

Kinh nghiệm kinh doanh trên Facebook

Kinh doanh trên Facebook được xem là bước khởi đầu đơn giản nhất cho các chủ shop kinh doanh online. Thiết lập một thương mục miễn phí, kết nối đồng đội và người bán có thể bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh của mình một cách nhanh và dễ dàng. Tuy nhiên để […]

Thất thoát TIỀN TỶ vì kinh doanh thiếu khoa học

Dùng sổ sách để ghi chép việc bán hàng xưa nay là phương pháp quản lý cửa hàng truyền thống mà đông đảo người ứng dụng vì nó không tốn quá nhiều mức giá. Ngoài ra, nó chỉ đúng khi sử dụng mô hình buôn bán nhỏ lẻ và không quá phổ biến hàng hóa, […]

Kinh nghiệm bán hàng online 1000 đơn/ngày từ A-Z

Ngày nay, ai cũng biết việc kinh doanh online sẽ là xu thế trong thời đại kỹ thuật số này nhưng làm thế nào để kinh doanh online hiệu quả, đây là điều không phải ai cũng có thể biết bí kíp này. Hãy bỏ túi ngay 10 phương pháp vàng giúp bạn kinh doanh […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]