loader

Để thêm chương trình khuyến mại chiết khấu nâng cao, doanh nghiệp truy cập tại đây.

Người dùng truy cập lần lượt vào các module Khuyến mại / Danh sách chương trình khuyến mại / Thêm chương trình khuyến mại.

Giao diện làm việc của module này như sau:

Bước 1: Nhập liệu đầy đủ thông tin vào các trường đánh dấu (*) bắt buộc và các trường khác (nếu cần)

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào bảng trên, người dùng click vào  để chuyển qua màn hình làm việc tiếp theo.

Bước 2: Hệ thống chuyển qua giao diện làm việc Thêm quy định về chương trình khuyến mại, như sau

Người dùng nhập liệu các phần trong Thêm quy định chương trình khuyến mại. Bao gồm:

1. Điều kiện đơn hàng 

– Click chọn  vào Điều kiện đơn hàng để chọn các tiêu chí áp dụng cho đơn hàng. Nhập các giá trị áp dụng trong chương trình khuyến mại.

2. Sản phẩm áp dụng

– Click chọn  . Giao diện chọn sản phẩm áp dụng cho chương trình như sau :

– Doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm áp dụng bằng cách click chọn vào các trường sau :

  • Chọn tất cả sản phẩm: Chương trình áp dụng cho toàn bộ sản phẩm có ở hệ thống hay cửa hàng của doanh nghiệp.
  • Chọn Theo thương hiệu sản phẩm: Click vào trường Theo thương hiệu -> chọn tên thương hiệu (hệ thống tự động lọc tất cả sản phẩm trong 01 (một số) thương hiệu để áp dụng cho chương trình khuyến mại) từ bảng thương hiệu:

  • Chọn Theo danh mục sản phẩm: Click vào trường Theo danh mục -> chọn tên danh mục sản phẩm (hệ thống tự động lọc tất cả sản phẩm trong 01 (một số) danh mục sản phẩm để áp dụng cho chương trình khuyến mại) áp dụng từ bảng danh mục sản phẩm:
  • Chọn Theo nhà cung cấp: Click vào trường Theo nhà cung cấp -> chọn tên nhà cung cấp áp dụng (hệ thống tự động lọc tất cả sản phẩm trong 01 (một số) nhà cung cấp để áp dụng cho chương trình khuyến mại) từ bảng nhà cung cấp:
  • Chọn Theo dánh sách tự chọn lọc: Nhập tên/ mã/ mã vạch sản phẩm áp dụng vào trường Chọn từng sản phẩm như hình mình họa:

Sau khi chọn xong Sản phẩm áp dụng trong chương trình khuyến mại, người dùng chọn 01 trong 03 thao tác sau để hoàn tất phần chọn sản phẩm:

  • : Click chọn để lưu Danh sách sản phẩm đã được chọn áp dụng cho chương trình khuyến mại.
  • : Click chọn sản phẩm  cần xóa và bấm nút để xóa những sản phẩm vừa chọn xóa khỏi danh sách áp dụng cho chương trình khuyến mại.
  • : Click để thoát cửa sổ popup chọn sản phẩm.​

3. Thời gian mua hàng 

– Sau khi  hoặc . Giao diện chọn sản phẩm được lưu và đóng lại. Hệ thống chuyển qua phần chọn thời gian áp dụng chương trình khuyến mại.

– Click chọn  Thời gian mua hàng để thêm Ngày/ Giờ áp dụng, như hình minh họa:

– Chọn Ngày/ Giờ áp dụng -> click  để lưu lại khung thời gian đã chọn hoặc  để đóng cửa sổ thời gian.

4. Đối tượng khách hàng

– Click chọn  trường Đối tượng khách hàng để chọn đối tượng khách hàng áp dụng chương trình khuyến mại.

5. Chiết khấu 

– Click chọn  trường Chiết khấu để lựa chọn hình thức chiết khấu áp dụng trong chương trình khuyến mại.

(*) Giả sử: Có 02 nhóm sản phẩm nằm trong chương trình khuyến mại được tạo là A (sản phẩm áp dụng)  và B (sản phẩm chiết khấu).

  • Chọn Sản phẩm đã chọn trong điều kiện áp dụng: Nếu click chọn trường này, hệ thống tự động áp dụng chương trình khuyến mại, chiết khấu cho toàn bộ nhóm sản phẩm A này theo điều kiện, quy định khuyến mại được tạo.
  • Chọn Sản phẩm chiết khấu: Nếu click chọn trường này, hệ thống áp dụng điều kiện khuyến mại là: Nếu mua sản phẩm A thì mới được hưởng chương trình khuyến mại, chiết khấu cho sản phẩm B (nếu mua kèm). Mua lẻ 01 trong 02 nhóm sản phẩm A hoặc B, thì không được hưởng chương trình khuyến mại theo quy định ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp cài đặt thêm phần chiết khấu cho nhóm sản phẩm C khác tại phần

Với trường hợp, chọn loại Sản phẩm đã chọn trong điều kiện áp dụng hệ thống hiển thị ra bảng popup, cho phép doanh nghiệp thiết lập danh sách sản phẩm chiết khấu theo quy định khuyến mại. Doanh nghiệp nhập liệu/ chọn tương tự phần chọn 2. Sản phẩm áp dụng (trên đây).

– Nếu doanh nghiệp đã lựa chọn Sản phẩm áp dụng ở phần chọn Sản phẩm áp dụng thì trong phần Giá sản phẩm không cần nhập thông tin giá sản phẩm.

6. Tích điểm

– Click chọn  trường Tích điểm để nhập các thông tin về tích điểm, tích lũy áp dụng trong chương trình khuyến mại. Giao diện làm việc như hình minh họa:

.

 (*) LƯU Ý:  Sau khi nhập liệu đầy đủ thông tin vào 07 trường quy định chương trình khuyến mại. Người dùng kiểm tra lại các thông tin vừa tạo, tránh nhầm lẫn, sai sót. Quy định khuyến mại khi đã tạo , không thể sửa được.

Giao diện tổng thể của Quy định khuyến mại như hình dưới:

Bước 4: Click vào  để lưu lại Chương trình khuyến mại vừa tạo. 

Hoăc  để quay về thao tác trước đó ( màn hình làm việc Thêm chương trình khuyến mại tại Bước 2 ở trên).

– Chương trình khuyến mại sau khi tạo được chuyển qua tab Danh sách quy định khuyến mại tại đây

Giao diện hiển thị như sau:

– Người dùng có thể kiểm tra trực tiếp chương trình khuyến mại tại tab Danh sách chương trình khuyến mại tại đây

Giao diện hiển thị như sau:

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Đối soát thanh toán

1. Thanh toán COD 2. Đối soát tự vận chuyển 3. Chiết khấu cước Dùng thử miễn phí

[Nhanh.vn] Tích điểm

Quy trình sử dụng Tích điểm tự động trên phần mềm Nhanh.vn: Để sử dụng tích điểm, doanh nghiệp truy cập vào Khuyến mại / Tích điểm Bước 1. Cài đặt quy định và tỉ lệ tích điểm, tiêu điểm – Tỉ lệ tích điểm: Dùng khi tích điểm theo % giá trị hóa đơn […]

[Nhanh.vn] Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa

Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa là module cho phép doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý các sản phẩm cần bảo hành, sửa chữa từ khách hàng. Để truy cập vào module này, người dùng truy cập vào Bảo hành / click nút Thêm mới, hoặc truy cập tại đây. Một số […]

Bài viết liên quan

Glint Review

Glint is a platform where singles get together to tackle video games and establish talk along the way. Do you need a hook with enjoyable? Is your luck! This is basically the great spot for folks seeking have a mixture of enjoyment and hookup. To fulfill this sight, the Android os version was not too […]

Can a Scammer Adore Their Sufferer? (2020)

Oftentimes there are posts discussed fraudsters whom fool women into entrusting these with a myriad of cash and providing them with presents, “Romance Scammers,” they’ve been labeled as. Could a romance scammer actually fall in love with their own sufferer, nonetheless? This short article explore that concept, but initially, it should be broken-down how there […]

Terrible Biografías de Tinder Que hacen Damas Deslizar hacia la izquierda

Obtuvimos un profesional Para ayudar traer su perfil de Tinder A Notch Hola, soy Lauren Duca, una autora y ser humano niña ubicada en nyc, quién encontrado su pronto-futuro cónyuge ​​en OkCupid. Lo entiendo, correcto? Contemporáneo ¡amor! De todos modos, después de personal citas en línea éxito y tiempo invertido como cultura autor dominar la […]