loader

Tính năng này dùng để lọc các sản phẩm lâu rồi không bán được để làm chương trình khuyến mại xả hàng tồn kho hoặc nên trả cho nhà cung cấp => Nên lọc điều kiện số ngày bán cuối cùng > X ngày kèm theo là còn tồn kho > Y sản phẩm … để tìm ra sản phẩm cần xả hàng hoặc trả.

Để thao tác  tại module này, bạn truy cập lần lượt vào Sản phẩm / Thời gian lưu kho hoặc truy cập tại đây.

Có 3 tab

– Tab Tất cả lọc toàn bộ sản phẩm còn tồn > 0.

– Tab Nhập lâu – Chưa bán được lọc toàn bộ sản phẩm còn tồn > 0, lưu kho từ ngày bắt đầu > 30 ngày (tức là các sản phẩm đã nhập > 30 ngày) và chưa bán được hàng. Quý khách nên cân nhắc việc trả nhà cung cấp/ xả hàng.

– Tab Bán chậm lọc toàn bộ sản phẩm còn tồn > 0, lưu kho từ ngày bán cuối cùng > 30 ngày (có ít nhất 30 ngày không bán được hàng).Quý khách nên cân nhắc việc trả nhà cung cấp/ xả hàng.

1. Bộ lọc:

Cho phép bạn thực hiện các thao tác lọc theo nhiều tiêu chí và trường lọc khác nhau, trong đó có một số trường đáng lưu ý:

Ngày bắt đầu (XNK) / Ngày kết thúc (XNK) / Ngày bán cuối – Lớn hơn/nhỏ hơn/bằng – Số ngày (tính đến thời điểm hiện tại). Ví dụ lọc như hình này  nghĩa là lọc tất cả các sản phẩm có ngày bắt đầu xuất nhập kho lơn hơn 5 ngày tính đến thời điểm lọc.

2. Thông tin Thời gian lưu kho:

Hiển thị chi tiết về thời gian lưu kho của từng mã sản phẩm.

Ví dụ: Những sản phẩm có thời gian lưu kho > 100 ngày và ngày bán cuối cùng > 30 ngày là những sản phẩm có doanh số bán hàng thấp, cần có kế hoạch bán hàng riêng biệt hoặc xuất trả nhà cung cấp hợp lý.

Ý nghĩa của các cột:

– “Giá nhập | Giá bán” là giá hiện tại của sản phẩm.
– “Tồn” là số tồn của sản phẩm đó ở một kho cụ thể.
– “Tổng tồn” là tổng số tồn của sản phẩm đó ở tất cả các kho (hoặc kho đã lọc).
– “Lỗi” là tổng số sản phẩm lỗi ở tất cả các kho (hoặc kho đã lọc).
– “Ngày bắt đầu XNK” là ngày phát sinh XNK nhập nhà cung cấp lần đầu tiên của sản phẩm ở kho đang còn tồn.
– “Ngày cuối cùng XNK” là ngày phát sinh XNK cuối cùng của sản phẩm ở kho đang còn tồn.
– “Ngày bán cuối cùng” là ngày phát sinh XNK xuất bán ra cuối cùng của sản phẩm ở kho đang còn tồn.
– “Lưu từ ngày bắt đầu” là số ngày sản phẩm ở trong kho tính từ thời điểm nhập nhà cung cấp lần đầu tiên.
– “Lưu từ ngày cuối cùng” là số ngày sản phẩm ở trong kho tính từ lần XNK cuối cùng.
– “Lưu từ ngày bán cuối cùng” là số ngày tính từ thời điểm phát sinh XNK lần cuối cùng.

3. Nút Hành động:

Cho phép bạn lựa chọn và thực hiện các nghiệp vụ khác ngay tại giao diện làm việc của danh sách thời gian lưu kho của sản phẩm. Trong đó:

– Xuất Excel trang hiện tại / Tất cả các trang: Cho phép bạn xuất danh sách thời gian lưu kho ra file Excel, có thể xuất thông tin ở trang hiện tại hoặc tất cả các trang.
– Lập phiếu yêu cầu Xuất: Cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ lập phiếu yêu cầu xuất trả nhà cung cấp sản phẩm tồn kho.
– Lập phiếu yêu cầu Chuyển kho: Cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ lập phiếu yêu cầu chuyển kho sản phẩm tồn kho.

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Chiết khấu cước

Với các đơn hàng gửi qua Nhanh, doanh nghiệp được hưởng chiết khấu theo quy định tại quy định tại đây. Tại đây doanh nghiệp sẽ kiểm tra được thông tin các khoản chiết khấu theo từng tháng: – Tổng số đơn: Tổng đơn doanh nghiệp đã gửi qua Nhanh trong tháng, bao gồm tất […]

[Nhanh.vn] Lịch sử sửa xóa XNK

Nhanh.vn cho phép bạn xem lại tất cả các phiếu xuất nhập kho và các sản phẩm xuất nhập kho đã bị xóa, trong quá trình bạn thao tác trên hệ thống. – Để xem được Lịch sử sửa xóa XNK cần cấp quyền nhận thông báo trước: – Khi chủ doanh nghiệp xem báo cáo thấy không […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]