loader

Quy trình sử dụng Tích điểm tự động trên phần mềm Nhanh.vn:

Để sử dụng tích điểm, doanh nghiệp truy cập vào Khuyến mại / Tích điểm

Bước 1. Cài đặt quy định và tỉ lệ tích điểm, tiêu điểm

– Tỉ lệ tích điểm: Dùng khi tích điểm theo % giá trị hóa đơn hoặc sản phẩm, ví dụ:

 • Tỉ lệ tích điểm: 10.000 = 1 điểm
 • Tích điểm theo 30% giá trị hóa đơn
  ==> hóa đơn 600.000 đ sẽ được tích (600.000 * 30%) / 10.000 = 18 điểm

– Tỉ lệ tiêu điểm: Dùng để tính ra số tiền chiết khấu khi tiêu điểm, ví dụ:

 • Tỉ lệ tiêu điểm: 1 điểm = 5.000 đ
  ==> Tiêu 10 điểm tương ứng với được chiết khấu (10 * 5.000) = 50.000 đ

Bước 2: Tạo chương trình tích điểm tự động

Doanh nghiệp cuộn trang xuông phần Chương trình tích điểm để thao tác

Có 2 hình thức tích điểm là Tích điểm theo giá trị hóa đơn và Tích điểm theo danh mục sản phẩm

2.1. Tích điểm theo giá trị hóa đơn

Ví dụ:

 • Hóa đơn từ 100.000 đ tới 200.000 đ được tích 5 điểm, hóa đơn từ 200.000 đ tới 500.000 đ được tích 10 điểm ==> Chọn kiểu tích điểm cố định
 • Hóa đơn từ 500.000 đ tới 1.000.000 đ được tích 30% giá trị hóa đơn ==> Chọn kiểu tích điểm theo % giá trị hóa đơn.

Như vậy:

 • Hóa đơn 150.000 đ ==> khách được tích 5 điểm
 • Hóa đơn 400.000 đ ==> khách được tích 10 điểm
 • Hóa đơn 600.000 đ ==> khách được tích 20 điểm.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần điền cả 2 trường giá trị hóa đơn tối thiểu và tối đa, không được bỏ trống.

2.2. Tích điểm theo danh mục sản phẩm

Ví dụ:

 • Mua sản phẩm thuộc danh mục ‘Áo’ được tích 2 điểm.
 • Mua sản phẩm thuộc danh mục ‘Giày dép’ được tích 5% giá trị sản phẩm.
 • Mua sản phẩm thuộc danh mục ‘Quần’ không được tích điểm.

Như vậy:

 • Mua 2 chiếc ‘áo phông A’ ==> được tích 2 điểm
 • Mua 1 ‘áo phông A’ và 1 ‘áo phông B’ ==> được tích 4 điểm
 • Mua 1 ‘áo phông A’ và 2 ‘áo phông B’ ==> được tích 4 điểm
 • Mua 1 đôi ‘giày C’ giá 600.000 đ ==> được tích 3 điểm
 • Mua 3 đôi ‘giày C’ giá 600.000 đ ==> được tích 9 điểm

3. Một số cài đặt liên quan:

3.1. Tích điểm

 • Không tích điểm cho hóa đơn có chiết khấu.
 • Không tích điểm cho hóa đơn có tiêu điểm tích lũy.
 • Yêu cầu mã khách hàng khi tích điểm.
 • Cho phép tích điểm sản phẩm dịch vụ.
 • Làm tròn xuống điểm tích lũy.
  VD:Cài đặt chương trình tích điểm như sau: Hóa đơn từ 50.000 đ trở lên sẽ được tích điểm tương ứng 10% giá trị hóa đơn, tỷ lệ quy đổi 1 điểm = 1000 đ. Nếu khách mua hàng có hóa đơn giá trị 55.000 đ thì được tích điểm 10% tương ứng 5.500 đ = 5,5 điểm. Mặc định hệ thống sẽ làm tròn 6 điểm. Nếu bật cài đặt này thì hệ thống sẽ tính 5 điểm.
 • Xác minh sử dụng điểm tích lũy qua SMS.
  (Hệ thống sẽ gửi OTP về điện thoại khách mua hàng, khách đọc mã OTP cho thu ngân để xác minh sử dụng điểm tích lũy. Sử dụng chức năng này bạn cần đăng kí và Cài đặt tài khoản gửi SMS)

3.2. Tiêu điểm

 • Số điểm tối thiểu cần sử dụng trong một lần tiêu điểm tích lũy
 • Số điểm tối đa được sử dụng trong một lần tiêu điểm tích lũy
 • Tự động tiêu điểm tích lũy khi khách tích được một số điểm nhất định.

Bài viết tương tự

[Nhanh.vn] Cách dùng chung 1 máy in cho nhiều máy tính

Với doanh nghiệp có bộ phận gọi điện chốt đơn hàng thì các nhân viên đều cần kết nối với máy in để in phiếu gửi, tuy nhiên máy in chỉ có 1 dây kết nối với máy tính và thông thường doanh nghiệp chỉ có 1 máy in duy nhất. Nhanh.vn xin hướng dẫn các […]

[Nhanh.vn] Nhập liệu sản phẩm thời trang

Lưu ý: Để tránh sai sót và nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu thông tin sản phẩm vào file Import, bạn nên sắp xếp toàn bộ sản phẩm theo thứ tự màu sắc, size số của sản phẩm trên cùng 01 hàng. Đánh dấu, ghi chép số lượng, màu sắc tương ứng tại mỗi vị trí […]

[Nhanh.vn] Yêu cầu xuất nhập kho

Yêu cầu xuất nhập kho được dùng khi: – Nhân viên kho thấy sản phẩm A đang hết hàng ==> tạo phiếu yêu cầu nhập thêm sản phẩm A từ nhà cung cấp – Sản phẩm A tại cửa hàng 1 đang hết hàng nhưng tại cửa hàng 2 vẫn còn ==> tạo phiếu yêu […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]