Tìm kiếm đơn hàng trong eTop POS

Để tìm kiếm đơn hàng, thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhấn vào đơn hàng của tôi

Bước 2: Quan sát thanh menu nằm ngang trên giao diện

Bước 3: Nhấn tùy chọn vào cột đầu tiên, các tùy chọn lọc sẽ xổ xuống, và Shop có thể chọn để tìm tùy ý theo. Tương tự là các ô tiếp theo cũng vậy

Thêm ví dụ cho Shop dễ hiểu nhé:

Tìm khách hàng có chứa Thùy Linh Phạm, và sẽ hiển thị các kết quả có liên quan đến tìm kiếm cho Shop nhé.

 

TAG:
Bài viết liên quan