Tính năng chính hiện tại eTop

Các tính năng chính hiện tại eTop đang có là:

1/ POS tạo đơn Facebook: tạo đơn hàng bất kì đâu trên Facebook, MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN.

2/ POS tạo đơn đa kênh: tạo đơn trên eTop.vn, đồng bộ đơn hàng từ Haravan về eTop, đồng bộ sản phẩm từ KiotViet từ eTop.vn (đang phát triển).

3/ Dịch vụ giao hàng TOPShip: giao hàng nhanh chóng, chi phí giảm từ 25% - 49%.

TAG: #tính năng etop #eTop POS Extension #etop miễn phí
Bài viết liên quan