loader

Gói dịch vụ Shopping Web của Haravan bao gồm: Hararetail, Chatbot free, Harasocial Pro, Ecommerce Web, Marketplace, Omnichannel Operation, Network Fulfillment

Dưới đây là bài tổng hợp hướng dẫn sử dụng gói dịch vụ Shopping Web của Haravan gồm các bước cụ thể như sau:

1. Hararetail

     a. Hararetail là gì?

Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất cho bán lẻ đa kênh

Một giải pháp quản trị bán lẻ mạnh mẽ, giúp khách hàng cũ từ đa kênh quay lại mua hàng. Hướng đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và gắn kết.

     b. Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Omnipower – Hararetail

SỐ TT
LIST CÔNG VIỆC
VIDEO HƯỚNG DẪN
1,1 Tạo địa chỉ cửa hàng và thông tin cửa hàng https://youtu.be/xX4kR8_v7Lc
2 Omnipower – Sản phẩm
1,3 Thêm mới và cập nhật nhóm sản phẩm https://youtu.be/yYXCdKwgtQ0
1,4 Thêm mới và cập nhật sản phẩm https://youtu.be/fhOxBsXJzZI
1,5 Hướng dẫn nhập và xuất sản phẩm bằng file https://youtu.be/k1SgNmNdRns
1,6 Hướng dẫn tìm kiếm và lọc sản phẩm https://youtu.be/oYY8o8izedA
3 Omnipower – Quản lý tồn kho
3,1 Tổng quan về tồn kho trên omnipower https://youtu.be/wog8h1VlubM
3,2 Biết cách tạo/xử lý phiếu mua hàng https://youtu.be/3AeaUywOw-s
3,3 Biết cách tạo điều chuyển https://youtu.be/z3TrOAox7SE
3,4 Biết cách tạo điều chỉnh https://youtu.be/tlSbmRsIUmY
3,5 Hướng dẫn xem chi tiết tồn kho https://youtu.be/iQmWJjYv4bQ
3,6 Biết cách tạo Nhà phân phối/lịch sử https://youtu.be/SSwir6g7E4A
4 Omnipower – Khách hàng
4,1 Tổng quan về khách hàng https://youtu.be/Ejq1FzOz0b4
4,2 Tạo và quản lý khách hàng https://youtu.be/HAa_v63ndbg
5 Omnipower – Khuyễn mãi
5,1 Tạo mã khuyến mãi https://youtu.be/yWzbUDw3xfU
6 Omnipower – Cấu hình
6,2 Cấu hình phương thức thanh toán https://youtu.be/bfeg8cEAb28
6,3 Cấu hình file https://youtu.be/P1tSRiub2bo
7 Omnipower – Ứng dụng
7,1 Hướng dẫn in barcode https://youtu.be/_YJyOFkWyoY
8 Omnipower – Bước xử lý đơn hàng
8,1 Tạo, chỉnh sửa và xử lý đơn hàng tiêu chuẩn https://youtu.be/PVRwaW9-aiw
8,2 Tạo, chỉnh sửa và xử lý đơn hàng nâng cao (OPC) https://youtu.be/PVRwaW9-aiw
8,3 Tìm kiếm, lọc và xuất đơn hàng https://youtu.be/5DXCVBYQ0EE
8,4 Danh sách và các trạng thái đơn hàng https://youtu.be/Euu7JLUZJhY
9 Omnipower – Báo cáo
9,1 Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng
9,2 Hướng dẫn xem báo cáo tài chính
9,3 Hướng dẫn xem báo cáo tồn kho
10 Omnipower – Phân quyền nhân viên quản trị
10,1 Biết cách tạo tài khoản https://youtu.be/mWZdPmje7Oo
10,2 Biết cách tạo nhóm tài khoản https://youtu.be/c0MU9jSt0ak
10,3 Biết cách gắn TK vào nhóm Tk và địa chỉ https://youtu.be/LvrVwEpeZIg
11 Hararetail – Setup cơ bản
11,1 Setup cấu hình chung https://youtu.be/7mNQpgi8EdU
11,2 Setup cấu hình hóa đơn + hóa đơn https://youtu.be/ZfR2ZLjNaHo
11,3 Setup cấu hình bán hàng https://youtu.be/jB1E9cU_4PM
12 Harararetail – Bước xử lý bán hàng
12,1 Tạo đơn hàng https://youtu.be/5G2mM_Xfhxk
12,2 Tra cứu đơn hàng – đổi trả – hủy https://youtu.be/ecIaGCmeFow
12,3 Báo cáo Pos https://youtu.be/LFXznFHrUwM
13 Hararetail – Bán hàng trên moblie
13,1 Hướng dẫn cấu hình và bán hàng trên Ứng dụng HaraRetail – Mobile
14 Bàn
giao
14,1 Hoàn tất dự án

2. Chatbot là gì?

Chatbot giúp bạn:

 • Tăng doanh số, bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7.
 • Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ hoàn toàn miễn phí.
 • Tăng doanh số bán hàng vượt bậc hoàn toàn tự động.
 • Tăng tốc độ và tỷ lệ chốt sale mà không cần tuyển thêm nhân viên.
 • Tối đa hiệu quả quảng cáo và chốt đơn vớigiải pháp quản lý bán hàng Facebook chuyên nghiệp.
 • Tự động chạy quảng cáo tiếp cận Không chỉ là bán hàng và marketing, harafunnel còn hỗ trợ toàn diện trong việc vận hành kinh doanh và quản lý đội ngũ nhân viên.
 • Tự động ẩn comment thông minh.
 • Thống kê báo cáo doanh thu toàn diện.
 • Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Tự động lưu trữ và phân loại khách hàng thông minh.
 • Quản lý nhiều fanpage tại một nơi duy nhất.
 • Kết nối tự động với nhà vận chuyển và cổng thanh toán.

2. Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Chatbot

SỐ TT
LIST CÔNG VIỆC
VIDEO HƯỚNG DẪN
1,1 Harafunnel cơ bản
1.1.1 Kết nối và quản trị Fanpage trên nền tảng Harafunnel
1.1.1.1 Kết nối Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/video-huong-dan-ket-noi-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.2 Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-them-va-ket-noi-nhieu-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.3 Thoát tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-thoat-tai-khoan-tren-trang-quan-tri-cua-harafunnel
1.1.1.4 Ngắt hoàn toàn kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-ngat-hoan-toan-ket-noi-fanpage-cua-ban-voi-harafunnel
1.1.2 Thiết lập quản trị viên
1.1.2.1 1.2.1: Thêm và xóa quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/them-va-xoa-quyen-quan-tri-tren-trang-admin-cua-harafunnel
1.1.2.2 1.2.2: Phân biệt các quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-phan-biet-cac-quyen-quan-tri-tren-trang-admin-cua-harafunnel
1.1.3 Các bước thiết lập cơ bản sau khi kết nối
1.1.3.1 1.3.1 Thiết lập Lời chào https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-tai-khoan-tren-harafunnel-nhu-the-nao
1.1.3.2 1.3.2 Thiết lập Tin nhắn mở đầu https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-tin-nhan-mo-dau-nhu-the-nao
1.1.3.3 1.3.3 Thiết lập Tin nhắn mặc định https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-tin-nhan-mac-dinh-nhu-the-nao
1.1.3.4 1.3.4 Thiết lập Menu chính https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-menu-chinh-nhu-the-nao
1.1.4 Khái quát về các tab trong Harafunnel
1.1.4.1 Khái quát về tab Tổng quan https://www.etop.vn/huong-dan/khai-quat-ve-tab-tong-quan
1.1.4.2 Khái quát về tab Khách hàng https://www.etop.vn/huong-dan/tab-khach-hang-la-gi
1.1.4.3 Khái quát về tab Live Chat https://www.etop.vn/huong-dan/tab-live-chat-la-gi
1.1.4.4 Khái quát về tab Công cụ https://www.etop.vn/huong-dan/tab-cong-cu-ten-harafunnel-la-gi
1.1.4.5 Khái quát về tab Automation https://www.etop.vn/huong-dan/tab-automation-la-gi
1.1.4.6 Khái quát về tab Nội dung https://www.etop.vn/huong-dan/tab-noi-dung-la-gi
1,2 Harafunnel nâng cao
1.2.1 Gửi tin nhắn https://www.etop.vn/huong-dan/gui-tin-nhan-nhu-the-nao
1.2.2 Công cụ Facebook Comments https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-facebook-comments-la-gi
1.2.3 Công cụ Customer Chat https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-customer-chat-la-gi
1.2.4 Công cụ Messenger Code https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-messenger-code-la-gi
1.2.5 Công cụ QR Code https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-qr-code-la-gi
1.2.6 Từ khóa https://www.etop.vn/huong-dan/tu-khoa-la-gi
1.2.7 Kịch bản chăm sóc https://www.etop.vn/huong-dan/kich-ban-cham-soc-la-gi
1.2.8 Custom Fields & Nhập liệu https://www.etop.vn/huong-dan/custom-fields-nhap-lieu-la-gi
II. Harasocial – https://harasocial.com/
2,1 Giới thiệu HaraSocial
2.1.1 Harasocial là gì? https://www.etop.vn/huong-dan/harasocial-la-gi-1
2.1.2 Đăng ký – Đăng nhập harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-dang-ky-dang-nhap-su-dung-harasocial
2.1.3 Kết nối thêm Fanpage mới vào Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/ket-noi-them-fanpage-moi-vao-harasocial-nhu-the-nao
2.1.4 Chuyển đổi giữa các Fanpage đã kết nối Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-chuyen-doi-giua-cac-fanpage-da-ket-noi-harasocial
2.1.5 Giới thiệu tổng quan các thành phần trong trang quản trị Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/gioi-thieu-tong-quan-cac-thanh-phan-trong-trang-quan-tri-harasocial
2,2 Quản lý hội thoại
2.2.1 Định nghĩa ” Hội thoại” trong Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/hoi-thoai-trong-harasocial-la-gi
2.2.2 Chi tiết 1 hội thoại, cách tạo đơn và thêm tag Khách hàng https://www.etop.vn/huong-dan/chi-tiet-1-hoi-thoai-va-cac-chuc-nang-xu-ly-hoi-thoai
2.2.3 5 Bộ lọc chính giúp bạn thao tác với ” toàn bộ” hội thoại trong Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/bo-loc-hoi-thoai-trong-harasocial-la-gi
2.2.4 Các bộ lọc kết hợp giúp phân loại chi tiết hội thoại https://www.etop.vn/huong-dan/cac-bo-loc-ket-hop-giup-phan-loai-chi-tiet-hoi-thoai-la-gi
III. Bàn giao
3,1 Hoàn tất dự án

3. Harasocial Pro

a. Harasocial Pro là gì?

Harasocial là giải pháp CRM ưu việt, cung cấp các công cụ tối ưu hiệu quả cho việc bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng trên Facebook, Zalo và Instagram

b. Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Harasocial Pro

SỐ TT
LIST CÔNG VIỆC
VIDEO HƯỚNG DẪN
1,1 Harafunnel: https://harafunnel.com/
1.1.1 Kết nối và quản trị Fanpage trên nền tảng Harafunnel
1.1.1.1 Kết nối Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/video-huong-dan-ket-noi-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.2 Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-them-va-ket-noi-nhieu-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.3 Thoát tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-thoat-tai-khoan-tren-trang-quan-tri-cua-harafunnel
1.1.1.4 Ngắt hoàn toàn kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-ngat-hoan-toan-ket-noi-fanpage-cua-ban-voi-harafunnel
1.1.2 Khái quát về các tab trong Harafunnel
1.1.2.1 Khái quát về tab Tổng quan https://www.etop.vn/huong-dan/khai-quat-ve-tab-tong-quan
1.1.2.2 Khái quát về tab Khách hàng https://www.etop.vn/huong-dan/tab-khach-hang-la-gi
1.1.2.3 Khái quát về tab Live Chat https://www.etop.vn/huong-dan/tab-live-chat-la-gi
1.1.2.4 Khái quát về tab Công cụ https://www.etop.vn/huong-dan/tab-cong-cu-ten-harafunnel-la-gi
1.1.2.5 Khái quát về tab Automation https://www.etop.vn/huong-dan/tab-automation-la-gi
1.1.2.6 Khái quát về tab Nội dung https://www.etop.vn/huong-dan/tab-noi-dung-la-gi
1,2 Harasocial: https://harasocial.com/
1.2.1 Giới thiệu HaraSocial
1.2.1.1 Harasocial là gì? https://www.etop.vn/huong-dan/harasocial-la-gi-1
1.2.1.2 Đăng ký – Đăng nhập harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-dang-ky-dang-nhap-su-dung-harasocial
1.2.1.3 Kết nối thêm Fanpage mới vào Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/ket-noi-them-fanpage-moi-vao-harasocial-nhu-the-naoXem trên web

4. Ecommerce Web

5. Marketplace

6. Network Fulfillment

7. Omnichannel Operation

Sử dụng Haravan Omnichannel
Với giải pháp trọn bộ cho việc kinh doanh, quản lý bán hàng từ website, facebook… cho đếnchuỗi cửa hàng, sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa việc bán hàng ở từng kênh bán vàtăng trải nghiệm cho khách hàng.

 • Tiết giảm chi phí đầu tư ban đầu
 • Hệ thống cao cấp dành riêng cho Doanh nghiệp lớn
 • Hệ thống vận hành tin cậy
 • Chi phí linh hoạt
 • Tăng trưởng và mở rộng

==>  Tự tạo website dễ dàng với hơn 300 mẫu giao diện sẵn có, tính năng bán hàng ưu việt và còn không giới hạn băng thông.

==> Công cụ hỗ trợ việc bán hàng trên Facebook cực kỳ hiệu quả, Quản lý tất cả comment, inbox, khách hàng, cho đến việc chống cướp khách trên fanpage.

==> Bán hàng, phục vụ khách

Bài viết tương tự

Hướng dẫn kiểm tra số dư trên ứng dụng eTop

Tại hệ thống phần mềm quản lý bán hàng eTop, mọi thống kê số liệu được hiển thị một cách chi tiết. Bên cạnh đó, chủ shop cũng có thể kiểm tra nhanh số dư đối với các đơn giao hàng đã, đang và sắp được giao trên ứng dụng eTop với các thao tác […]

Hướng dẫn kết nối vận chuyển cùng Ahamove

Kết nối vận chuyển không chỉ áp dụng với các đơn vị giao hàng thông thường mà còn với dịch vụ giao hàng tức thì của Ahamove. Bạn thực hiện thao tác tương tự như kết nối vận chuyển cùng GHTK, GHN… theo các bước sau. Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản eTop/ETOP tại […]

Hướng dẫn quản lý giao hàng

Quản lý giao hàng tại eTop.vn – Thiết lập các thông tin cơ bản để thực hiện đơn giao hàng, cũng như nắm các thông tin để quản lý trạng thái giao hàng, chuyển tiền thu hộ,.. Để quản lý giao hàng, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau: Bước 1: Đăng […]

Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập mã giới thiệu tại eTop trên trình duyệt

Với mỗi tài khoản đăng ký trên phần mềm quản lý bán hàng eTop, chủ shop sẽ có riêng một mã giới thiệu cho mình. Bạn có thể hiểu mã giới thiệu tương tự như một số hiệu của bạn trên hệ thống của eTop. Tại hệ thống eTop, mã giới thiệu sẽ chính là […]

Hướng dẫn thêm địa chỉ lấy hàng mới trên ứng dụng eTop

Một cửa hàng có thể có nhiều địa chỉ chi nhánh khác nhau. Hệ thống có kho lưu trữ thông tin địa chỉ vô hạn nên chủ shop hãy tận dụng nó để quản lý nghiệp vụ giao hàng tốt hơn nhé! Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng eTop. Cài đặt ứng […]

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng eTop

Để thay đổi thông tin với các đơn hàng đã được tạo lệnh giao hàng với nhà vận chuyển, chủ shop chỉ có thể nhờ sự can thiệp của bộ phận CSKH eTop để yêu cầu hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể làm trực tiếp điều đó ngay trên ứng dụng điện thoại của […]