loader

Gói dịch vụ Standard Social Commerce của Haravan bao gồm: Hararetail, Chatbot free, Harasocial Pro và Omnichannel Operation.

Dưới đây là bài tổng hợp hướng dẫn sử dụng gói dịch vụ Standard Social Commerce của Haravan gồm các bước cụ thể như sau:

1. Hararetail

     a. Hararetail là gì?

Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất cho bán lẻ đa kênh

Một giải pháp quản trị bán lẻ mạnh mẽ, giúp khách hàng cũ từ đa kênh quay lại mua hàng. Hướng đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và gắn kết.

     b. Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Omnipower – Hararetail

SỐ TT
LIST CÔNG VIỆC
VIDEO HƯỚNG DẪN
1,1 Tạo địa chỉ cửa hàng và thông tin cửa hàng https://youtu.be/xX4kR8_v7Lc
2 Omnipower – Sản phẩm
1,3 Thêm mới và cập nhật nhóm sản phẩm https://youtu.be/yYXCdKwgtQ0
1,4 Thêm mới và cập nhật sản phẩm https://youtu.be/fhOxBsXJzZI
1,5 Hướng dẫn nhập và xuất sản phẩm bằng file https://youtu.be/k1SgNmNdRns
1,6 Hướng dẫn tìm kiếm và lọc sản phẩm https://youtu.be/oYY8o8izedA
3 Omnipower – Quản lý tồn kho
3,1 Tổng quan về tồn kho trên omnipower https://youtu.be/wog8h1VlubM
3,2 Biết cách tạo/xử lý phiếu mua hàng https://youtu.be/3AeaUywOw-s
3,3 Biết cách tạo điều chuyển https://youtu.be/z3TrOAox7SE
3,4 Biết cách tạo điều chỉnh https://youtu.be/tlSbmRsIUmY
3,5 Hướng dẫn xem chi tiết tồn kho https://youtu.be/iQmWJjYv4bQ
3,6 Biết cách tạo Nhà phân phối/lịch sử https://youtu.be/SSwir6g7E4A
4 Omnipower – Khách hàng
4,1 Tổng quan về khách hàng https://youtu.be/Ejq1FzOz0b4
4,2 Tạo và quản lý khách hàng https://youtu.be/HAa_v63ndbg
5 Omnipower – Khuyễn mãi
5,1 Tạo mã khuyến mãi https://youtu.be/yWzbUDw3xfU
6 Omnipower – Cấu hình
6,2 Cấu hình phương thức thanh toán https://youtu.be/bfeg8cEAb28
6,3 Cấu hình file https://youtu.be/P1tSRiub2bo
7 Omnipower – Ứng dụng
7,1 Hướng dẫn in barcode https://youtu.be/_YJyOFkWyoY
8 Omnipower – Bước xử lý đơn hàng
8,1 Tạo, chỉnh sửa và xử lý đơn hàng tiêu chuẩn https://youtu.be/PVRwaW9-aiw
8,2 Tạo, chỉnh sửa và xử lý đơn hàng nâng cao (OPC) https://youtu.be/PVRwaW9-aiw
8,3 Tìm kiếm, lọc và xuất đơn hàng https://youtu.be/5DXCVBYQ0EE
8,4 Danh sách và các trạng thái đơn hàng https://youtu.be/Euu7JLUZJhY
9 Omnipower – Báo cáo
9,1 Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng
9,2 Hướng dẫn xem báo cáo tài chính
9,3 Hướng dẫn xem báo cáo tồn kho
10 Omnipower – Phân quyền nhân viên quản trị
10,1 Biết cách tạo tài khoản https://youtu.be/mWZdPmje7Oo
10,2 Biết cách tạo nhóm tài khoản https://youtu.be/c0MU9jSt0ak
10,3 Biết cách gắn TK vào nhóm Tk và địa chỉ https://youtu.be/LvrVwEpeZIg
11 Hararetail – Setup cơ bản
11,1 Setup cấu hình chung https://youtu.be/7mNQpgi8EdU
11,2 Setup cấu hình hóa đơn + hóa đơn https://youtu.be/ZfR2ZLjNaHo
11,3 Setup cấu hình bán hàng https://youtu.be/jB1E9cU_4PM
12 Harararetail – Bước xử lý bán hàng
12,1 Tạo đơn hàng https://youtu.be/5G2mM_Xfhxk
12,2 Tra cứu đơn hàng – đổi trả – hủy https://youtu.be/ecIaGCmeFow
12,3 Báo cáo Pos https://youtu.be/LFXznFHrUwM
13 Hararetail – Bán hàng trên moblie
13,1 Hướng dẫn cấu hình và bán hàng trên Ứng dụng HaraRetail – Mobile
14 Bàn
giao

2. Chatbot là gì?

Chatbot giúp bạn:

 • Tăng doanh số, bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7.
 • Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ hoàn toàn miễn phí.
 • Tăng doanh số bán hàng vượt bậc hoàn toàn tự động.
 • Tăng tốc độ và tỷ lệ chốt sale mà không cần tuyển thêm nhân viên.
 • Tối đa hiệu quả quảng cáo và chốt đơn vớigiải pháp quản lý bán hàng Facebook chuyên nghiệp.
 • Tự động chạy quảng cáo tiếp cận Không chỉ là bán hàng và marketing, harafunnel còn hỗ trợ toàn diện trong việc vận hành kinh doanh và quản lý đội ngũ nhân viên.
 • Tự động ẩn comment thông minh.
 • Thống kê báo cáo doanh thu toàn diện.
 • Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Tự động lưu trữ và phân loại khách hàng thông minh.
 • Quản lý nhiều fanpage tại một nơi duy nhất.
 • Kết nối tự động với nhà vận chuyển và cổng thanh toán.

2. Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Chatbot

SỐ TT
LIST CÔNG VIỆC
VIDEO HƯỚNG DẪN
1,1 Harafunnel cơ bản
1.1.1 Kết nối và quản trị Fanpage trên nền tảng Harafunnel
1.1.1.1 Kết nối Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/video-huong-dan-ket-noi-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.2 Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-them-va-ket-noi-nhieu-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.3 Thoát tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-thoat-tai-khoan-tren-trang-quan-tri-cua-harafunnel
1.1.1.4 Ngắt hoàn toàn kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-ngat-hoan-toan-ket-noi-fanpage-cua-ban-voi-harafunnel
1.1.2 Thiết lập quản trị viên
1.1.2.1 1.2.1: Thêm và xóa quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/them-va-xoa-quyen-quan-tri-tren-trang-admin-cua-harafunnel
1.1.2.2 1.2.2: Phân biệt các quyền quản trị trên trang Admin của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-phan-biet-cac-quyen-quan-tri-tren-trang-admin-cua-harafunnel
1.1.3 Các bước thiết lập cơ bản sau khi kết nối
1.1.3.1 1.3.1 Thiết lập Lời chào https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-tai-khoan-tren-harafunnel-nhu-the-nao
1.1.3.2 1.3.2 Thiết lập Tin nhắn mở đầu https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-tin-nhan-mo-dau-nhu-the-nao
1.1.3.3 1.3.3 Thiết lập Tin nhắn mặc định https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-tin-nhan-mac-dinh-nhu-the-nao
1.1.3.4 1.3.4 Thiết lập Menu chính https://www.etop.vn/huong-dan/thiet-lap-menu-chinh-nhu-the-nao
1.1.4 Khái quát về các tab trong Harafunnel
1.1.4.1 Khái quát về tab Tổng quan https://www.etop.vn/huong-dan/khai-quat-ve-tab-tong-quan
1.1.4.2 Khái quát về tab Khách hàng https://www.etop.vn/huong-dan/tab-khach-hang-la-gi
1.1.4.3 Khái quát về tab Live Chat https://www.etop.vn/huong-dan/tab-live-chat-la-gi
1.1.4.4 Khái quát về tab Công cụ https://www.etop.vn/huong-dan/tab-cong-cu-ten-harafunnel-la-gi
1.1.4.5 Khái quát về tab Automation https://www.etop.vn/huong-dan/tab-automation-la-gi
1.1.4.6 Khái quát về tab Nội dung https://www.etop.vn/huong-dan/tab-noi-dung-la-gi
1,2 Harafunnel nâng cao
1.2.1 Gửi tin nhắn https://www.etop.vn/huong-dan/gui-tin-nhan-nhu-the-nao
1.2.2 Công cụ Facebook Comments https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-facebook-comments-la-gi
1.2.3 Công cụ Customer Chat https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-customer-chat-la-gi
1.2.4 Công cụ Messenger Code https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-messenger-code-la-gi
1.2.5 Công cụ QR Code https://www.etop.vn/huong-dan/cong-cu-qr-code-la-gi
1.2.6 Từ khóa https://www.etop.vn/huong-dan/tu-khoa-la-gi
1.2.7 Kịch bản chăm sóc https://www.etop.vn/huong-dan/kich-ban-cham-soc-la-gi
1.2.8 Custom Fields & Nhập liệu https://www.etop.vn/huong-dan/custom-fields-nhap-lieu-la-gi
II. Harasocial – https://harasocial.com/
2,1 Giới thiệu HaraSocial
2.1.1 Harasocial là gì? https://www.etop.vn/huong-dan/harasocial-la-gi-1
2.1.2 Đăng ký – Đăng nhập harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-dang-ky-dang-nhap-su-dung-harasocial
2.1.3 Kết nối thêm Fanpage mới vào Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/ket-noi-them-fanpage-moi-vao-harasocial-nhu-the-nao
2.1.4 Chuyển đổi giữa các Fanpage đã kết nối Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-chuyen-doi-giua-cac-fanpage-da-ket-noi-harasocial
2.1.5 Giới thiệu tổng quan các thành phần trong trang quản trị Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/gioi-thieu-tong-quan-cac-thanh-phan-trong-trang-quan-tri-harasocial
2,2 Quản lý hội thoại
2.2.1 Định nghĩa ” Hội thoại” trong Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/hoi-thoai-trong-harasocial-la-gi
2.2.2 Chi tiết 1 hội thoại, cách tạo đơn và thêm tag Khách hàng https://www.etop.vn/huong-dan/chi-tiet-1-hoi-thoai-va-cac-chuc-nang-xu-ly-hoi-thoai
2.2.3 5 Bộ lọc chính giúp bạn thao tác với ” toàn bộ” hội thoại trong Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/bo-loc-hoi-thoai-trong-harasocial-la-gi
2.2.4 Các bộ lọc kết hợp giúp phân loại chi tiết hội thoại https://www.etop.vn/huong-dan/cac-bo-loc-ket-hop-giup-phan-loai-chi-tiet-hoi-thoai-la-gi
III. Bàn giao
3,1 Hoàn tất dự án

3. Harasocial

     a. Harasocial là gì?

Harasocial là giải pháp CRM ưu việt, cung cấp các công cụ tối ưu hiệu quả cho việc bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng trên Facebook, Zalo và Instagram.

b. Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Harasocial

SỐ TT
LIST CÔNG VIỆC
VIDEO HƯỚNG DẪN
1,1 Harafunnel: https://harafunnel.com/
1.1.1 Kết nối và quản trị Fanpage trên nền tảng Harafunnel
1.1.1.1 Kết nối Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/video-huong-dan-ket-noi-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.2 Thêm và kết nối nhiều Fanpage với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-them-va-ket-noi-nhieu-fanpage-voi-harafunnel
1.1.1.3 Thoát tài khoản trên Trang quản trị của Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-thoat-tai-khoan-tren-trang-quan-tri-cua-harafunnel
1.1.1.4 Ngắt hoàn toàn kết nối Fanpage của bạn với Harafunnel https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-ngat-hoan-toan-ket-noi-fanpage-cua-ban-voi-harafunnel
1.1.2 Khái quát về các tab trong Harafunnel
1.1.2.1 Khái quát về tab Tổng quan https://www.etop.vn/huong-dan/khai-quat-ve-tab-tong-quan
1.1.2.2 Khái quát về tab Khách hàng https://www.etop.vn/huong-dan/tab-khach-hang-la-gi
1.1.2.3 Khái quát về tab Live Chat https://www.etop.vn/huong-dan/tab-live-chat-la-gi
1.1.2.4 Khái quát về tab Công cụ https://www.etop.vn/huong-dan/tab-cong-cu-ten-harafunnel-la-gi
1.1.2.5 Khái quát về tab Automation https://www.etop.vn/huong-dan/tab-automation-la-gi
1.1.2.6 Khái quát về tab Nội dung https://www.etop.vn/huong-dan/tab-noi-dung-la-gi
1,2 Harasocial: https://harasocial.com/
1.2.1 Giới thiệu HaraSocial
1.2.1.1 Harasocial là gì? https://www.etop.vn/huong-dan/harasocial-la-gi-1
1.2.1.2 Đăng ký – Đăng nhập harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-dang-ky-dang-nhap-su-dung-harasocial
1.2.1.3 Kết nối thêm Fanpage mới vào Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/ket-noi-them-fanpage-moi-vao-harasocial-nhu-the-nao
1.2.1.4 Chuyển đổi giữa các Fanpage đã kết nối Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-chuyen-doi-giua-cac-fanpage-da-ket-noi-harasocial
1.2.1.5 Giới thiệu tổng quan các thành phần trong trang quản trị Harasocial https://www.etop.vn/huong-dan/gioi-thieu-tong-quan-cac-thanh-phan-trong-trang-quan-tri-harasocial

4. Omnichannel Operation

Bài viết tương tự

Thanh toán dịch vụ tại Haravan qua cổng Napas như thế nào?

Khi đăng ký dịch vụ tại Haravan, nếu Nhà bán hàng chọn thanh toán online bằng cổng Napas, thì Nhà bán hàng có thể sử dụng cho thẻ nội địa lẫn thẻ quốc tế. Thanh toán online qua thẻ nội địa Khi quý khách mua hàng nhấp chọn Thanh toán online qua thẻ nội địa, […]

In hóa đơn bán hàng trên HaraRetail như thế nào?

Mỗi khi một đơn hàng được tạo ra trên POS Desktop, thì có một hóa đơn (bill) tương ứng được tạo ra cho đơn hàng. Nội dung hóa đơn này được ghi nhận và hiển thị theo cấu hình Cấu hình hóa đơn mà Chủ cửa hàng đã thiết lập. In đơn hàng trong chi tiết đơn […]

Tab Live Chat là gì?

Live Chat chính là tab thứ ba trên Trang quản trị của Harafunnel: Live Chat có những tính năng gì? Live Chat là một công cụ rất hữu dụng cho việc kinh doanh của bạn. Live Chat có thể giúp bạn: 1. Quản lý các cuộc hội thoại hiệu quả. 2. Quản lý khách hàng […]

Bài viết liên quan

Top 10 Helpful Hints In Getting Payday Loans

If you don’t have USA citizenship, they are eligible for these credits. These simple sacrifices could seriously help manage your payday financial loan. In case of usual lenders, you are know about everything. Payday loans are good source of funds especially in times of crisis or you need to purchase an urgent item. It is […]

Multi-service Defi Platform In Your Pocket

if you’re looking for a secure and safe decentralized wallet. A variety emerges by This wallet of security features, including multi-step verification and two-factor authentication. Additionally, its backup recovery phrase means that users can recover their funds in case of a mistake or loss. With the Crypto.com wallet, users get access to a variety of […]

Selecting the best Board Webpages Software

Choosing the right aboard portal application for your organization is a essential decision that should be created with thorough attention. Before picking out a vendor, you’ll need to determine which features are most significant to your company. First and foremost, a board webpage should provide secure entry to corporate data. It should apply strict reliability […]