Xóa sản phẩm

Để xóa 1 sản phẩm đã tạo thao tác rất dễ dàng.

- Nhấn vào cửa hàng của tôi

- Chọn sản phẩm muốn xóa bỏ

- Sau khu nhấn chọn sản phẩm sẽ hiển thị các tùy chọn như sau:

 

Nhấn tùy chọn Gỡ bỏ sản phẩm:

 

Sản phẩm sau khi được nhấn gỡ bỏ sẽ không còn hiển thị nữa.

TAG: #xóa sản phẩm #hd xóa sp #xóa sp tại etop #cách xóa sp #hd cách xóa sp tại etop #etop.vn xóa sản phẩm #xóa sản phẩm tại etop
Bài viết liên quan