eTop POS

eTop.vn là giải pháp công nghệ, mang sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến doanh nghiệp Việt Nam một cách đơn giản, nhanh chóng và miễn phí vĩnh viễn. eTop phân phối hai sản phẩm chính là Hàng Hóa và Vận chuyển.