loader
blank

Import là module dùng để thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu lên hệ thống với số lượng bản ghi lớn (tối đa 500 bản ghi/lần Import). Import dữ liệu cho phép nhập liệu các danh mục sau : Sản phẩm: Import thêm mới / cập nhật sản phẩm Import giá sản phẩm theo chi nhánh Đơn hàng: Import thêm đơn […]

blank

Hướng dẫn sử dụng tính năng Đặt hàngI. Thiết lập- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).– Trên khối Thiết lập quản lý, bạn chọn Giao dịch (3), chọn biểu tượng  để bật tính năng Đặt hàng (4).– Chọn Chi tiết (5), hệ thống hiển thị […]

blank

Để thêm chương trình khuyến mại chiết khấu nâng cao, doanh nghiệp truy cập tại đây. Người dùng truy cập lần lượt vào các module Khuyến mại / Danh sách chương trình khuyến mại / Thêm chương trình khuyến mại. Giao diện làm việc của module này như sau: Bước 1: Nhập liệu đầy đủ […]