loader
blank

Sản phẩm cân đo là sản phẩm có đơn vị cân, đo, đong, đếm theo khối lượng hoặc thể tích. Sản phẩm cân đo thường được áp dụng với ngành hàng thực phẩm đặc biệt là rau, củ, quả. Hình thức quản lý bán hàng đối với loại sản phẩm cân đo khác biệt với sản […]

blank

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ NHẬP LIỆU BAN ĐẦU LÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NHANH.VN 1. Chuẩn bị danh sách sản phẩm Bao gồm các thông tin như: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá nhập, Giá bán, Số lượng tồn,.. 2. Import danh mục sản phẩm  Tải mẫu file import tại module Import / Import […]

blank

Thêm phiếu trả hàng nhà cung cấp cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ xuất trả hàng hóa, sản phẩm cho nhà cung cấp Thao tác này thường được dùng khi bạn muốn trả lại nhà cung cấp các sản phẩm tồn kho lâu ngày hoặc hàng lỗi, trả hàng ký gửi, tạo phiếu trả nhà cung cấp […]

blank

Đơn hàng là nơi quản lý tất cả các đơn hàng online, đơn đặt hàng trước, đơn cần vận chuyển (đơn gửi hãng vận chuyển, cần thu hộ tiền COD). Đơn hàng có thể được tạo từ các nguồn sau:  – Nhân viên tự tạo từng đơn hàng – Đơn hàng đồng bộ từ phần mềm quản lý […]

blank

1. Thanh toán COD đơn hàng gửi qua Nhanh.vn Với đơn hàng gửi qua hệ thống Nhanh.vn, trạng thái do các hãng vận chuyển cập nhật, thì việc đối soát đơn hàng sẽ do Nhanh thực hiện. Khi đơn hàng giao Thành công hoặc Chuyển hoàn về, hãng vận chuyển đối soát với Nhanh. Nhanh […]

blank

Tính năng này dùng để quy định mức hoa hồng bán hàng cho nhân viên, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có đội ngũ cộng tác viên bán hàng. Việc quy định hoa hồng cho nhân viên sẽ kích thích họ nỗ lực làm việc và mang lại doanh thu lợi nhuận nhiều hơn […]

blank

Bạn có thể xem và quản lý tất các các phiếu bảo hành, sửa chữa của doanh nghiệp tại module Lịch sử bảo hành Để thao tác tại module này, người dùng truy cập theo các module Bảo hành/ Lịch sử bảo hành hoặc truy cập tại đây. Giao diện làm việc của module Lịch […]

blank

Nhanh.vn hỗ trợ bán hàng nhiều loại sản phẩm khác nhau – Sản phẩm cân đo, Sản phẩm nhiều đơn vị tính Dùng cho các ngành hàng siêu thị, thủy hải sản, văn phòng phẩm… – Sản phẩm IMEI Dùng cho các ngành hàng điện máy, điện thoại, máy ảnh… – Gói sản phẩm Dùng […]

blank

Công nợ là module giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết các khoản phải thu / phải trả với từng loại đối tượng: Công nợ nhà cung cấp: Phát sinh khi doanh nghiệp nhập hàng, trả hàng với nhà cung cấp. Công nợ khách hàng: Phát sinh khi khách hàng mua hàng, trả hàng. Công nợ với dịch […]