loader
blank

Doanh nghiệp cần nhập liệu công nợ tồn đầu kỳ (nếu có), trước khi sử dụng module Kế toán. Nhập công nợ trực tiếp tại:  https://nhanh.vn/accounting/debts/add (nhập với số lượng ít) Nhập công nợ thông qua Import công nợ đầu kỳ tại: https://nhanh.vn/accounting/debts/import (nhập với số lượng nhiều) 1. Nhập công nợ đầu kỳ trực tiếp: Doanh […]

blank

Import cập nhật trạng thái đơn hàng là module cho phép doanh nghiệp cập nhật trạng thái của nhiều đơn hàng cùng lúc bằng các import file Excel lên hệ thống. Để import trạng thái đơn hàng, doanh nghiệp truy cập vào Danh sách đơn hàng, click nút hành động, chọn Import trạng thái đơn […]

blank

Đối soát đơn hàng Lazada giúp doanh nghiệp đánh dấu trạng thái Đã nhận tiền theo từng sản phẩm trong đơn hàng, giúp kiểm soát việc thanh toán các đơn hàng trên Lazada. I. Import đối soát khi nhận được thanh toán từ Lazada: Bước 1: Trên trang quản trị Nhanh.vn, người dùng truy cập vào […]

blank

Hướng dẫn sử dụng Quản lý Nhà thuốc – Liên thông cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia– KiotViet đã được xác thực liên thông với cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia phù hợp cho các nhà thuốc theo quy định của Bộ y tế.- Các bước thiết lập kết nối nhanh và thuận tiện, […]

blank

1. Khái niệm. Sản phẩm dịch vụ dùng để ghi nhận một dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, sản phẩm này sẽ không hiện số tồn ở danh sách sản phẩm, được phép xuất âm; sản phẩm dịch vụ sẽ không kiểm kho được. 2. Cách tạo sản phẩm dịch vụ. Bước 1: Bạn có […]

blank

Sau khi đã tạo chính sách giá (CSG) và CSG có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa khi điều kiện áp dụng CSG được thỏa mãn. Nếu bạn đang có nhiều CSG đang áp dụng đồng thời, hệ thống […]