loader
blank

Lịch sử import dùng để quản lý tất cả các nghiệp vụ import từ tất cả các module trên hệ thống. Để xem lịch sử import, doanh nghiệp truy cập vào Import / Lịch sử import, hoặc truy cập tại đây. Giao diện làm việc của quản lý lịch sử import như sau: 1. Bộ lọc  […]

blank

Các bạn có thể tham khảo thêm 1 số các hướng dẫn sau để phục vụ trong quá trình sử dụng phần mềm Nhanh.vn được tiện lợi hơn : 1. Các hàm excel cơ bản. 2. Tool hỗ trợ trên phần mềm. Dùng thử miễn phí

blank

Thêm chương trình khuyến mại chiết khấu cho phép bạn thêm/tạo mới một chương trình khuyến mại chiết khấu theo nhiều tiêu chí, ví dụ như theo giá trị hóa đơn, theo danh mục sản phẩm, theo từng sản phẩm… Để thêm chương trình khuyến mại chiết khấu, bạn truy cập vào “Khuyến mại“, tìm đến […]