Tìm kiếm

Đối soát chi phí COD

Để đối soát tiền thu hộ (COD), những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.


Phí chuyển tiền

Phí chuyển tiền của TOPSHIP được tính dựa trên biểu phí dịch vụ của ngân hàng điện tử Vietcombank. Để tìm hiểu rõ hơn, bạn tham khảo bài viết này nhé!


TAG: #đối soát COD #phí chuyển tiền #chi phí vận chuyển