Tìm kiếm

Chỉnh sửa đơn hàng

Sau khi bạn đã tạo xong đơn hàng nhưng muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng như: thay đổi SĐT của khách hàng, thay đổi COD,... bạn có thể tham khảo bài viết này nhé!


TAG: #Chỉnh sửa đơn hàng #dịch vụ miễn phí #eTop POS Extension #etop miễn phí