Tìm kiếm

Phí giao hàng thanh toán khi nào?

ETOP cấn trừ phí giao hàng trên tổng COD sau mỗi phiên thanh toán (Phiên thanh toán vào thứ 2, thứ 4, và thứ 6 hàng tuần).


TAG: #Phí giao hàng #Phí giao hàng thanh #thanh toán #hướng dẫn so sánh #so sánh giá #so sánh chi phí #chính sách thanh toán #Dịch vụ thanh toán