Tìm kiếm

Đối soát chi phí vận chuyển

Để đối soát chi phí vận chuyển, những phiên chuyển tiền mà eTop đã đối soát với bạn, khi nhấn xem chi tiết, tất cả thông tin sẽ được xổ ra hết cho Shop dễ xem và thống kê đối soát.


Phí chuyển tiền

Phí chuyển tiền của TOPSHIP được tính dựa trên biểu phí dịch vụ của ngân hàng điện tử Vietcombank. Để tìm hiểu rõ hơn, bạn tham khảo bài viết này nhé!


TAG: #đói soát #chi phí vận chuyển #phí chuyển tiền #đối soát COD