Tìm kiếm

Chỉnh sửa đơn hàng

Sau khi bạn đã tạo xong đơn hàng nhưng muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng như: thay đổi SĐT của khách hàng, thay đổi COD,... bạn có thể tham khảo bài viết này nhé!


Kiểm tra tiền COD như thế nào?

Để kiểm tra tiền COD, Bạn có thể tùy chọn sau đây để thực hiện kiểm tra: Vào Order, nhấn vào đơn hàng xem tình trạng đơn hàng. Phần thanh toán sẽ hiển thị trạng thái cho bạn theo dõi.


TAG: #dịch vục miễn phí #eTop POS Extension #sử dụng POS extension #sử dụng eTop POS extention #bán và tạo đơn hàng #tạo đơn đa kênh #kiểm tra tình trạng #tình trạng đơn giao #hoàn toàn miễn phí #Chỉnh sửa đơn hàng #dịch vụ miễn phí #etop miễn phí #cách đổi stk #thay đổi STK #cách tạo sản phẩm #số cách tạo sp #tạo sp trên etop #đơn hàng online #đơn hàng facebook #tính năng etop #Kiểm tra tiền COD #dịch vụ vận chuyển #xử lý lỗi đơn hàng #ETop xử lý lỗi đơn #Điểm khác biệt #khác biệt của eTop #Pos tạo đơn hàng